img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

آشنايي با معاونت فناوري اطلاعات

معاونت فناوری اطلاعات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در راستاي بهره‌مندي بيشتر و هدفمند کاربران داخل و خارج مؤسسه از تکنولوژي‌هاي روز در زمينه‌های مختلف از جمله وب، رسانه، شبکه و بطور کلی رایانه فعاليت می‌نماید.

 


این اداره در جهت ترويج فرهنگ استفاده از فناوري نوين و در راستاي پشتيباني از فعاليت‌هاي علمي و نيز عرضه توليدات اين مؤسسه در قالب نرم‌افزار حرکت مي‌کند. توليد نرم‌افزارهاي مختلف، پشتيباني از سرورهاي متعدد، ميزباني سايت‌ها و سامانه‌هاي اينترنتي متعدد مؤسسه، ارائه نرم‌افزارهاي تحت شبکه، توسعه و پشتيباني شبکه محلي و ارائه خدمات اينترنت از خدمات اين اداره بوده است.

 

این اداره به منظور نشر علوم ديني، تسهيل در امور آموزشي و پژوهشي و كمـك به رونـد رشـد و توسعه اطلاع رساني مؤسسه تشكيل شد.دو اداره پشتيباني فني و فرابري داده‌ها زيرمجموعه اين اداره کل هستند.اين اداره تحليل، طراحي، راه‌اندازي و آماده‌سازي كليه پايگاه‌هاي مؤسسه را عهده‌دار است. اين اداره تا کنون موفق به راه اندازي 68 سايت اطلاع‌رساني خدماتي براي قسمت‌هاي مختلف مؤسسه شده است .

 


این اداره به منظور ترويج و ارائه مطلوب برنامه‌هاي برگزار شده در مؤسسه، کليه برنامه‌ها اعم از نشست‌ها، همايش‌ها، جلسات مذهبي و ... را ضبط صوتي و تصويري نموده و براي برنامه‌هاي مختلف کليپهاي متناسبي را تدوين مي‌کند.

 


این بخش برگزاري برنامه آموزشي زمان بندي شده باتوجه به امکانات موجود، بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانش پژوهان، محققان و هيأت علمي، ارائه خدمات لازم جهت دسترسي کابران به اطلاعات مورد نظر و ارتباط با مراکز مرتبط با مؤسسه جهت تبادل اطلاعات و دريافت نرم افزارهاي جديد، برخي از فعاليت ها و وظايف مديريت گسترش خدمات فناوري اطلاعات است.

 


با توجه به نياز مبرم مؤسسه در خصوص به روزبودن در زمينه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات و استخراج و کسب نيازمندي هاي بخشهاي مختلف مؤسسه در خصوص فناوري اطلاعات و هم چنين تجزيه و تحليل کمي و کيفي طرحهاي اجرائي فناوري اطلاعات، دفتر مطالعات و تحقيقات فناوري اطلاعات تأسيس شده است.