آشنايي با اداره کل رايانه

اداره کل رايانه با حدود 400 ايستگاه کاري شبکه درجهت ترويج فرهنگ استفاده از فناوري نوين در راستاي پشتيباني از فعاليت‌هاي علمي و نيز عرضه توليدات اين مؤسسه در قالب نرم‌افزار حرکت مي‌کند. تاکنون نرم‌افزارهاي معارف قرآن، معجم موضوعي قرآن شامل بخش‌هاي معاد، توحيد، انسان شناسي و جهان شناسي و نيز سامانه‌هاي ورود اطلاعات نرم‌افزارهاي ذکر شده را توليد کرده است.

هم اکنون با پشتيباني از سرورهاي متعدد، خدماتي مانند ميزباني سايت‌هاي اينترنتي متعدد مؤسسه، سامانه‌هاي اداري- پژوهشي و آموزشي، نرم‌افزارهاي تحت شبکه و … را ارئه مي‌کند.

از ديگر فعاليت‌هاي مهم اين اداره کل؛ توسعه، پشتيباني و نگهداري از شبکه محلي و ارائه خدمات اينترنت و در بخش‌هاي متعدد ساختمان مرکزي و پرديسان است.