معاونت فناوری اطلاعات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در راستاي بهره‌مندي بيشتر و هدفمند کاربران داخل و خارج مؤسسه از تکنولوژي‌هاي روز در زمينه‌های مختلف از جمله وب، رسانه، شبکه و بطور کلی رایانه فعاليت می‌نماید.