علی شریفی

پشتیبان
 • سابقه کار 19 سال
 • پست اکترونیک: sharifi@gmail.com
 • شماره داخلی: 208

ناصر نوری پورآذر

تکنسین تدوین، تصویر و فنی
 • سابقه کار 10 سال
 • پست اکترونیک: nasernoori@iki.ac.ir
 • شماره داخلی: 208

مهدی ساری اصلانی

کارشناس صدابرداری
 • سابقه کار 4 سال
 • پست اکترونیک: ahmadi@iki.ac.ir
 • شماره داخلی: 208

محمد عمویی اصل

کارشناس تدوین و تصویر
 • سابقه کار 3 سال
 • پست الکترونیک: amoei@gmail.com
 • شماره داخلی: 208

سید محمد موسوی

کمک پشتیبان
 • سابقه کار ... سال
 • پست‌الکترونیک: mosavi@iki.ac.ir
 • شماره داخلی:208

زین‌العابدین احمدی

کارشناس صدابرداری
 • سابقه کار 4 سال
 • پست اکترونیک: ahmadi@iki.ac.ir
 • شماره داخلی: 208

محمد حسن مصباح

عکاس
 • سابقه کار 2 سال
 • پست اکترونیک: mesbah@iki.ac.ir
 • شماره داخلی: 208