موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) جهت تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص هر ساله تعدادی سرباز امریه و کارموز می پذیرد. متقاضیان همکاری با مؤسسه باید دارای حداقل تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر (و رشته های مشابه) بوده و توانایی انجام کار گروهی داشته و نمونه کار متناسب با حوزه مطبوع خود را ارائه نمایند.
چنانچه دارای شرایط فوق بوده و متمایل به همکاری با مؤسسه می باشید فرم زیر را به طور کامل پر و ارسال نمایید. بدیهیست مؤسسه به فرم هایی که به صورت ناقص ارسال شده و یا اطلاعات مندرج در آن صحیح نباشد پاسخگو نخواهد بود.
نکته: متقاضیان محترم توجه داشته باشند که در صورت تایید شدن درخواست شما، از طرف مؤسسه با شما تماس گرفته یا ایمیل تأیید ارسال خواهد شد. لذا پس از ارسال فرم هیچگونه نیازی به تماس متقاضیان با مؤسسه نخواهد بود.