آیین نامه استفاده از اینترنت و اینترانت

كليات
ماده 1:  این آیین نامه بر اساس سیاست کلی مؤسسه در خصوص دسترسی به اینترنت و اینترانت تدوین شده است و شامل، مجموعه ضوابطی است که جهت حفظ امنیت اطلاعات و استفاده‌ي صحیح از امكانات موجود در مؤسسه در اختیار همكاران قرار داده می‌شود.
ماده 2: متولی ارایه سرویس‌هاي اینترنتی و اینترانتی منحصراً معاونت فناوري اطلاعات می‌باشد. هرگونه ارایه سرویس توسط سایرین ممنوع است.
ماده 3: میزان و مدت دسترسی کاربران و شرایط دیگر بر اساس گروه کاربري تعریف شده در جدول 1 صورت می‌گیرد
.
گروه‌هاي کاربري (جدول شماره 1)

ردیف گروه مدت استفاده محدوده زمانی سرعت اعتبار حجم ماهانه
GB
1 اعضاي هیأت علمی 3 7-21 256 1 سال 5
2 اساتید و همكاران علمی 3 7-21 256 1 سال 3
3 دانش پژوهان دوره دکتري 2 7-21 256 1 سال 2
4 دانش‌پژوهان کارشناسی ارشد(تدوین پایان‌نامه) 2 7-21 256 1 سال 2
5 دانش پژوهان دوره کارشناسی ارشد 2 7-21 128 1 سال 1
6 دانش پژوهان ورودي کارشناسی 1 13-21 128 1 سال 1
7 دانشجویان میهمان 1 13-21 128 1 ترم 1
8 مدیران 3 7-14:30 256 1 سال 1
9 کارکنان 2 7-14:30 128-256 تا 1 سال 1-3
10 کارکنان معاونت فناوري اطلاعات بر اساس نیاز ساعت اداری 256 تا 1 سال 3
 
 
ماده 4: محدودیت‌هاي اعمال شده در جدول فوق متناسب با امكانات اینترنت و اینترانت مؤسسه توسط مدیر شبكه قابل تغییر می‌باشد.
ماده 5: درخواست‌هاي دریافت و یا تمدید نام کاربري اینترنت و اینترانت بایستی در معاونت / مرکز مربوط با توجه به حیطه وظایف متقاضی بررسی و در صورت احراز ضرورت نیاز توسط معاون/رئیس مرکز، به معاونت فناوري ارجاع و در آن معاونت بررسی فنی لازم انجام و با توجه به موارد استفاده، نام کاربري اینترانت یا اینترنت تعریف شود.
ماده 6: میزان و سرعت دسترسی کاربر به اینترنت بر اساس گروه‌هاي کاربري فوق مشخص می‌شود.
ماده 7: سایت‌هایی که جهت انجام امور کاري به صورت عمومی مراجعه کننده دارند، با تأیید شوراي معاونین جهت استفاده کاربران باز میشود(.درخواستهاي اداري، پژوهشی و آموزشی)

شرايط استفاده
ماده 8: مراحل درخواست، تأیید، تعریف و یا تمدید نام کاربري مطابق با دستور العمل این آیین نامه انجام خواهد شد.
ماده 9: لازم است کاربران محترم آشنایی و توانایی کافی جهت کار با ویندوز و اینترنت را داشته باشند، تبعات ناشی از عدم مهارت به عهده کاربر است.
ماده 10: مدت زمان استفاده از سیستم رایانه در مكان‌هاي عمومی نظیر بانک اطلاعات در هر مقطع زمانی، با توجه به تراکم مراجعین به عهدة مسؤول بخش است.
ماده 11: کاربران با توجه به مسئولیت‌هاي تعریف شده(پژوهشی، آموزشی، اداري) و همچنین ارتقاء سطح دانش می‌توانند به اطلاعات مرتبط با حوزه کاري خود در اینترنت و اینترانت دسترسی داشته باشند. لذا استفاده از اینترنت و اینترانت جهت دریافت هرگونه اطلاعات غیر مرتبط با وظیفه شغلی(هرچند مجاز) مصداق استفاده شخصی محسوب می‌گردد.
ماده 12: براي استفاده شخصی از اینترنت (امور ثبت نامی، آموزشی،... ) متقاضیان می‌توانند به بانک اطلاعات مراجعه نمایند و در ازاي خدمات ارایه شده مبلغی را پرداخت کنند.
تبصره 1: ارایه این خدمات منوط به وجود امكانات و در نظر گرفتن اولویت‌هاي کاري مؤسسه می‌باشد.
تبصره 2: تعرفه استفاده از این خدمات در شوراي معاونین تعیین می‌گردد.
تبصره 3: هرگونه استفاده تفریحی از اینترنت و اینترانت ممنوع است
.
محدوديت‌های قانونی
ماده 13: ورود و مشاهده هر گونه محیط اینترنتی که مخالف با قوانین شرع و مقررات جمهوري اسلامی باشد، اکیداً ممنوع است.
ماده 14: سوء استفاده از اینترنت براي تخریب افراد و افكار عمومی، ورود به حریم خصوصی افراد و سازمان‌ها، دسترسی به اطلاعات غیرقانونی ممنوع است و عواقب آن بر عهده کاربر است.
ماده 15: استفاده از هر روش مانند فیلتر شكن و vpn جهت دسترسی به سایت‌هاي محدود شده اکیداً ممنوع است
.
محدوديت‌های امنيتی
ماده 16: هر کاربر فقط با داشتن نام کاربري که توسط معاون مربوطه معرفی و به تأیید معاون فناوري اطلاعات رسیده است، در محدوده زمانی مشخص (مطابق با مقررات) مجاز به استفاده از اینترنت می‌باشد. و هر گونه تلاش براي دسترسی به اینترنت خارج از حیطه تعیین شده اکیدا ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.
ماده 17: هر کاربر داراي نام کاربري و کلمه عبور خاص خود جهت اتصال به اینترنت و اینترانت می‌باشد و استفاده از آن در حدود اختیارات داده شده است و تمامی عملیات وي در شبكه با این شناسه ذخیره می‌شود و در هنگام لزوم جهت ردیابی اتفاقات و سایت‌هاي مشاهده شده در اختیار مراجع ذي صلاح قرار خواهد گرفت .لذا کاربران موظفند در حفظ و نگهداري کلمه عبور خود دقت کامل را داشته باشند و در صورت هر گونه سوء استفاده، مسئولیت عواقب آن با شخص کاربر می‌باشد.
ماده 18: شناسه‌ي کاربري نباید به امانت داده شود.
ماده 19: ورود به شبكه با نام کاربري و کلمه عبور دیگران به هر عنوان و در هر شرایطی که باشد مصداق سوء استفاده و سعی در دستیابی به اطلاعات به صورت غیر مجاز می‌باشد
.
محدوديت پهنای باند
ماده 20: با توجه به محدودیت پهناي باند، دریافت اطلاعات حجیم در ساعات شلوغی شبكه ممنوع است و در صورت نیاز، کاربران می‌توانند درخواست خود را به مدیریت کل رایانه ارسال و پس از تأیید درخواست با زمان بندي و شرایط مربوطه اقدام خواهد شد.
تبصره : ساعات شلوغی شبكه توسط واحد شبكه اعلام می‌شود.
ماده 21: استفاده از سرویس‌هایی که از پهناي باند بالا استفاده می‌کنند مانند چت صوتی و تصویري و تلویزیون‌هاي اینترنتی نیازمند مجوز خاص از شوراي معاونین می‌باشد.
ماده 22: اصلاح این آیین نامه مشتمل بر 22 ماده و 4 تبصره در تاریخ 30/3/1400 به تصویب هیأت رئیسه مؤسسه رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.