قالب یکپارچه

از آنجایی که مؤسسه امام خمینی(ره) در حال حاضر برخودار از 70 سایت اطلاع رسانی می باشد لذا در پی برگزاری جلسات متعدد معاونت محترم فناوری اطلاعات، مدیرکل پایگاه‌ها و کارشناسان مربوطه مقرر شد ضمن تدوین آیین نامه مربوط به پایگاه‌ها نسبت به ارائه طرح یکپارچه سازی سایتها هم اقدامات لازم صورت پذیرد که این مهم اتفاق افتاد و در حال حاضر سایت اصلی مؤسسه ( http://www.iki.ac.ir ) بهمراه برخی سایتهای دیگر مثل research.iki.ac.ir، edu.iki.ac.ir، mava.iki.ac.ir و... به بهره برداری رسید.
لازم به ذکر است تغییر قالب کلیه سایتها در دستور کار اداره فرابری داده‌ها قرار گرفته است.
 

نرم‌افزارهای کاربردی