نرم‌افزار کوها

نرم افزار کتابخانه کوها

با توجه به قديمي شدن نسخه نرم افزار نوسا و نياز مبرم به نسخه جديد نرم افزار کتابخانه اين مديريت نسبت به بومي سازي و راه اندازي نرم افزار کتابخانه کوها اقدام نمود.
نرم افزار کوها در مقايسه با نرم افزار نوسا داراي امکانات و مزيت هاي بيشتري مي باشد.از جمله مهمترين بخش هاي اين نرم افزار مي توانيم به بخش هاي زير اشاره کنيم:

  • بخش امانت
  • بخش اعضا
  • بخش نشريات
  • بخش مديريت کتابخانه
  • بخش گزارش
  • بخش فهرست نويسي
  • بخش مستندات
آدرس سایت کتابخانه:http://library.iki.ac.ir

نرم‌افزارهای کاربردی