پورتال جامع

 

مديريت پايگاه‌ها مصمم است تا با ارائه پورتال جامع موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ضمن ارائه خدمات کاربري به تمامي استادان، پژوهشگران، محققان و دانش‌پژوهان ارجمند، زمينه‌ي مناسب براي استفاده هرچه بيشتر از تکنولوژي روز را فراهم نمايد.

اين پورتال داراي بخش‌هاي زير خواهد بود:

    استادان، محققين و دانش‌پژوهان

الف- راه‌اندازي وب‌سايت شخصي اساتيد و محققان موسسه، شامل معرفي کامل آثارو ارائه مقالات علمي، امکان برقراري ارتباط بين ايشان و دانش‌پژوهان و ...

ب- راه‌اندازي خدمات آموزشي از قبيل امکان ثبت‌نام، انجام انتخاب واحد، انجام حذف و اضافه و به طورکلي اطلاع رساني کليه اخبار آموزشي و پژوهشي به دانش‌پژوهان
 

    بازديدکنندگان

الف- معرفي بخش‌هاي مختلف موسسه

ب- امکان ارتباط با هر بخش از طريق ايميل

ج- ارائه گزارش ازفعاليت‌هاي گذشته هر بخش

د- برنامه‌هاي آينده‌ي بخش‌هاي مختلف موسسه

ه- اخبار و اطلاعيه‌ها

و- ثبت نام در دوره‌هاي مختلف آموزشي عمومي

    مجلات:

الف- دسته بندي مجلات

ب- درج تصاوير استفاده شده در داخل متون

ج- امکان جستجو

د- دانلود کامل شماره‌هاي مورد تاييد

ه- ارائه به شکل‌هاي مختلف مورد نياز نظير pdf و ...

    کتابخانه پورتال:

الف- جستجو بر روي کتب

ب- چکيده کتب

ج- دسته بندي کتب

د- ارائه تصوير کتب مورد تاييد

ه- کتابخانه ديجيتال

 

    آموزش الکترونيک:

الف- راه‌اندازي دانشگاه مجازي مطابق با استانداردهاي جهاني و منطبق بر اصول و قوانين آموزشي

ب- راه‌اندازي کلاس زنده

ج- پخش زنده دروس در حال تدريس

د- توليد دروس به شکل ديجيتال

    سايت استاد

الف- ارائه کامل کتب و مقالات استاد با قالب‌هاي مختلف

ب- گزارش کامل از سفرها و ديدارها

ج- اخبار و مناسبت‌ها

د- راه‌اندازي ابزارهاي تحقيق و جستجو

    سايت پرتو سخن:

الف- RSS اخبار

ب- ارائه آرشيو همه شماره‌ها

    فروشگاه الکترونيک کتاب(E-Shop) :

الف- ارائه ليست تمامي کتب منتشره

ب- طبقه بندي کتب

ج- ارائه چکيده کتب مورد تاييد

د- فروش کتب به شکل الکترونيک

    سرويس پست الکترونيک براي ارتباطات کاربران پورتال
    اتاق گفتگو همانند پالتاک
    بخش خبري
    بخش پرسش و پاسخ
    ويکي‌پديا Wikipedia (دانشنامه آزاد)
    سرويس ftp

نرم‌افزارهای کاربردی