نام کامل مسئول: 
محمدحسین محامد
سمت: 
رییس اداره کل رایانه
شماره تماس: 
32113416

سوابق:

این اداره در جهت ترويج فرهنگ استفاده از فناوري نوين و در راستاي پشتيباني از فعاليت‌هاي علمي و نيز عرضه توليدات اين مؤسسه در قالب نرم‌افزار حرکت مي‌کند. توليد نرم‌افزارهاي مختلف، پشتيباني از سرورهاي متعدد، ميزباني سايت‌ها و سامانه‌هاي اينترنتي متعدد مؤسسه، ارائه نرم‌افزارهاي تحت شبکه، توسعه و پشتيباني شبکه محلي و ارائه خدمات اينترنت از خدمات اين اداره بوده است.

شرح وظایف:

با توجه به سياست هاي کلان مؤسسه در امر آموزش و پژوهش و تلاش در راستاي دست يابي مؤسسه به اهداف خود نسبت به فن‌آوري نوين در اطلاع‌رساني و فعاليت‌هاي علمي تحقيقاتي، هم‌چنين مجهز کردن عوامل انساني مؤسسه (دانش‌پژوهان، محققان و کارمندان) به نوآوري و فنون روز،‌ اهداف زير براي مديريت رايانه مؤسسه ترسيم شده است:

 1. توليد نرم افزارهاي علمي، پژوهشي و خدماتي به صورت مستقيم و يا پروژه‌اي
 2. مديريت و نظارت بر تهيه، نگهداري و پشتيباني از سخت‌افزارهاي رايانه‌اي و ارتقاء و بهينه‌سازي آنها
 3. گسترش کمي و کيفي شبکه رايانه‌اي متناسب با نيازهاي مؤسسه با به کارگيري فن آوري روز
 4. نهادينه کردن امور رايانه‌اي مؤسسه در بخش‌هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات اداري
 5. اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقيق فردي و گروهي
 6. فراهم نمودن امكان دستيابي دانش پژوهان به يافته‌هاي جديد علمي و پژوهشي داخلي و خارج از كشور
 7. برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني مناسب در زمينه خدمات رايانه‌اي با هماهنگي مديريت منابع انساني
 8. مکانيزه کردن فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و اداري مؤسسه
 9. ارتباط مستمر و بهره گيري از تخصص و تجربه افراد صاحب فن خارج از مؤسسه
 10. تبادل دانش فني رايانه اي و ارتباط با مراکز مشابه رايانه‌اي
 11. بهره گيري مناسب از شبکه اطلاع‌رساني بين‌المللي در امر آموزش، پرورش و فرهنگ
 12. ارزيابي عملکرد و نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي رايانه‌اي مؤسسه
 13. اظهار نظر در مورد سيستم‌هاي طراحي شده با امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري موجود
 14. شرکت در کميسيون‌ها و سمينارهاي تخصصيو ارائه نتايج حاصله از تحقيقات وپيشرفت‌هاي علمي و فني مربوط به فناوري اطلاعات
 15. نظارت و بررسي‌هاي راهبردي در زمينه طرح‌هاي جامع انفورماتيک و ارائه نتايج به مقام مافوق
 16. مکانيزه کردن برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، اداري ومالي مؤسسه
 17. نظارت بر انتخاب، پياده سازي و نگهداري بسته‌هاي نرم‌افزاري با توجه به نياز مؤسسه
 18. نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي کارکنان واحدهاي تحت سرپرستي
 19. تهية گزارشات مورد لزوم براي مقام بالاتر

اداره کل رایانه

اداره کل رايانه با حدود 400 ايستگاه کاري شبکه درجهت ترويج فرهنگ استفاده از فناوري نوين در راستاي پشتيباني از فعاليت‌هاي علمي و نيز عرضه توليدات اين مؤسسه در قالب نرم‌افزار حرکت مي‌کند. تاکنون نرم‌افزارهاي معارف قرآن، معجم موضوعي قرآن شامل بخش‌هاي معاد، توحيد، انسان شناسي و جهان شناسي و نيز سامانه‌هاي ورود اطلاعات نرم‌افزارهاي ذکر شده را توليد کرده است.
هم اکنون با پشتيباني از سرورهاي متعدد، خدماتي مانند ميزباني سايت‌هاي اينترنتي متعدد مؤسسه، سامانه‌هاي اداري- پژوهشي و آموزشي، نرم‌افزارهاي تحت شبکه و … را ارئه مي‌کند.
از ديگر فعاليت‌هاي مهم اين اداره کل؛ توسعه، پشتيباني و نگهداري از شبکه محلي و ارائه خدمات اينترنت و در بخش‌هاي متعدد ساختمان مرکزي و پرديسان است.

اداره کل رایانه

محمدحسین محامد
رییس اداره کل رایانه
محمدحسین محامد
تماس: 32113416

زیرمجموعه اداره کل رایانه

رئیس اداره پشتیبانی و نگهداری
ابوالفضل دهشیری
تماس:
رئیس اداره شبکه
شبکه
تماس:

نرم‌افزارهای کاربردی